Begeleiding nodig bij je klachten?

Massage om tot de kern te komen

Mioka Logo

Tussen gevoel en gedachten doorlezen

Je gedachten en overtuigingen zijn leidend in hoe jij je voelt en de wereld ervaart. Ze kunnen je ook vastzetten als het niet vrij kan stromen. Overtuigingen en gedachten met hun oorsprong uit het verleden zorgen voor conditionering en dit zorgt ervoor dat jij jezelf mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel klem hebt gezet en klachten ervaart.

Lange weg te gaan? We doen het samen

De massages van Mioka nodigen uit om op onderzoek uit te gaan naar wat je lichaam je vertelt. Vanuit dat uitgangspunt zal je ontdekken dat je lichaam constant signalen geeft die van je vragen hiernaar te luisteren. Door bewust te luisteren naar wat je lichaam je wil vertellen ga je zelf antwoord geven op de vragen die zich uiten in jouw lichamelijke klachten.

Je verandert van dag tot dag en de wereld om je heen ook

Het leven in alle vrijheid mogen ervaren door bewust te worden wat jouw lichaam je vertelt. Het doorzien van jou overtuigingen en gedachten die je vasthouden zorgt ervoor dat je deze mag loslaten, zodat je met een helder voelend lichaam open en vrij in het leven mag staan.

Jouw klachten willen je iets vertellen

Pijnlijke rug, zere nek, slapeloze nachten, oordelen over jezelf en anderen, onrust, vermoeidheid, stress, emoties zoals angst en verdriet, etc…

Jouw lichaam is een middel dat je helpt om je bewust te worden van wat er besloten ligt in jezelf als je ernaar leert luisteren.

De massages van Mioka nodigen uit om op onderzoek uit te gaan naar wat je lichaam je vertelt.

Vanuit dat uitgangspunt ga je ontdekken dat je lichaam constant signalen geeft die van je vragen hiernaar te luisteren.
Door bewust te luisteren wat je lichaam je wilt vertellen, ga je zelf antwoord geven op de vragen die zich uiten in jouw lichamelijke klachten.

In wezen zijn jouw lichamelijk klachten een uitnodiging voor jou om in te zien wat er tot uitdrukking wil komen.

Pijnlijke rug, zere nek, slapeloze nachten, oordelen over jezelf en anderen, onrust, vermoeidheid, stress, emoties zoals angst en verdriet, etc…

  • Wat willen deze klachten jou vertellen?
  • Welke beweging wil hier genomen worden?
  • Welk gevoel wil gevoeld worden?
  • Wat in jou wil gezien worden?
  • Welke angst kan het licht niet verdragen?

Jouw lichaam heeft de kracht om zichzelf te helen.
Denk maar aan het herstellend vermogen na ziekte, botbreuk, verdriet, rouw, etc.
Van deze genoemde voorbeelden ben je bewust dat dit speelt.

Bij klachten die langer spelen (zeker chronische klachten), kan de oorzaak diep begraven liggen.
Op een diepte dat je hier niet van bewust bent, en je de klacht tot nu toe oppervlakkig hebt behandeld en aandacht hebt gegeven.

De oorzaak is nog niet naar boven gehaald en niet doorvoelt/doorleefd om het zelfhelend vermogen volledig te laten zijn.

Hierdoor blijven klachten terugkomen.

Ik begeleid je graag in jouw eigen onderzoek naar binnen, en gebruik massage als hulpmiddel.

Dit vraagt om toewijding. Toewijding aan jouw eigen zelf.

Open te staan om naar jezelf te kijken en open te staan om hulp te aanvaarden, ook wanneer het moeilijk wordt.

Ik ben erbij om het samen met jou aan te gaan.

Holistische massagetherapie

Holistische massagetherapie is een therapievorm waarbij massage als middel wordt ingezet. Je wordt uitgenodigd om bewust aanwezig te zijn in het lichaam en hierin op onderzoek uit te gaan wat er tot uitdrukking wil komen.

Holistisch houdt in dat het leven vanuit het geheel wordt benaderd, met alles wat zich daarin bevindt. Vanuit een holistische visie wordt steeds een koppeling gelegd vanuit een deel naar het geheel. Het gaat over mens-zijn, en het beschouwen van de massage als een reis door het landschap van lichaam, geest en ziel.

Jouw lichaam is een instrument.

Jouw lichaam helpt je om jouw zijn tot uitdrukking te brengen, ervaringen mee op te doen, liefde te ontvangen, en alles bewaart voor jou wat jij nog niet afgerond, doorvoeld of doorleefd hebt.

Je staat niet alleen in het leven, je staat in verbinding met jezelf, alles en iedereen om je heen, verleden, heden en toekomst. 

Het is je conditionering vanuit het verleden en ontstane overtuigingen die ervoor zorgen dat je vast komt te zitten. Oude verdedigingsmechanismen die vroeger hun werk goed hebben gedaan door je te beschermen, welke nu niet meer positief bijdragen aan de persoon die je nu bent, en hoort te zijn.

Therapeutische Kenmerken

  • Werken met gelaagdheid van het lichaam zoals, Fysieke,- en emotionele blokkades, Gevoelens, celgeheugen, mentale patronen en herinneringen.
  • Werken met jouw levensverhaal.
  • Inzicht krijgen door te werken met thema’s die spelen.
  • Werken vanuit een invoelende benadering.
  • Aanwezigheid vanuit een onderzoekende en zijnsgerichte houding

Stoelmassage op locatie... Binnen en buiten Deventer

Stoelmassages zijn korte massages van 15-30 minuten en specifiek gericht op ontspanning van hoofd, nek, schouder, arm en rug gebieden.

De stoelmassages worden gegeven bij Bedrijven, Instellingen, Thuiswerkers en particulieren.

Heb je behoefte aan het verminderen van je ziekteverzuim binnen je bedrijf en ben je op zoek naar preventieve maatregelen?

Mioka kan hier een bijdrage in leveren door regelmatig stoelmassages te geven. Bij stoelmassages masseer ik vanuit een de visie en het uitgangspunt dat gevoel gevoeld wil worden.

Ervaringen van cliënten

Copyright 2021 Mioka - WordPress templaat en design door Nonstop Media