Holistische MassageTherapie

Mioka helpt je via massage tot de kern van jezelf

Mioka Logo

Tussen gevoel en gedachtes doorlezen

Mioka verzorgt integrale massagetherapie vanuit een holistische visie. De visie dat vanuit lichaamsbewustzijn het zelfhelend vermogen in gang gezet gaat worden.Jouw lichaam is een middel die je helpt om je bewust te worden van wat er besloten ligt in jezelf als je ernaar leert luisteren.

Lange weg te gaan? We doen het samen

De integrale massage therapie van Mioka nodigt je uit om op onderzoek uit te gaan naar wat je lichaam je vertelt. Vanuit dat uitgangspunt zul je ontdekken dat je lichaam constant signalen geeft die van je vragen hiernaar te luisteren. Door bewust te luisteren naar wat je lichaam je wil vertellen ga je zelf antwoord geven op de vragen die zich uiten in jouw lichamelijke klachten.​

Je verandert van dag tot dag en de wereld om je heen ook

BewustZIJN door bewustwording is de sleutel in dit tijdperk. Het leren beheersen van je emoties (niet te verwarren met het inhouden en controleren ervan), zodat je vanuit een helder voelend lichaam bewust in het leven mag staan.

Massage als therapie

Jouw lichaam is een middel die je helpt om je bewust te worden van wat er besloten ligt in jezelf als je ernaar leert luisteren.

De integrale massage therapie van Mioka nodigt uit om op onderzoek uit te gaan naar wat je lichaam je vertelt.

Vanuit dat uitgangspunt ga je ontdekken dat je lichaam constant signalen geeft die van je vragen hiernaar te luisteren.
Je gaat zelf antwoord geven op de vragen die zich uiten in jouw lichamelijke klachten door bewust te luisteren naar wat je lichaam je wil vertellen.

In wezen zijn jouw Lichamelijk klachten een uitnodiging voor jou om in te zien wat er tot uitdrukking wil komen.

Pijnlijke rug, Zere nek, Slapeloze nachten, Oordelen over jezelf en anderen, Onrust, Vermoeidheid, Stress, Emoties zoals Angst en verdriet, etc…

  • Wat willen deze klachten jou vertellen?
  • Welke beweging wil hier genomen worden?
  • Welk gevoel wil gevoeld worden?
  • Wat in jou wil gezien worden?
  • Welke angst kan het licht niet verdragen?

Het zelfhelend vermogen van jouw lichaam komt tot stand door inzicht in deze vragen en het geeft ruimte aan transformatie.

Ik begeleid je graag in jouw eigen onderzoek naar binnen, en gebruik Holistische Massagetherapie als hulpmiddel.

Holistische massagetherapie

Holistische massagetherapie is een therapievorm waarbij massage als middel wordt ingezet. Je wordt uitgenodigd om bewust aanwezig te zijn in het lichaam en hierin op onderzoek uit te gaan wat er tot uitdrukking wil komen.

Holistisch houdt in dat het leven vanuit het geheel wordt benaderd, met alles wat zich daarin bevindt. Vanuit een holistische visie wordt steeds een koppeling gelegd vanuit een deel naar het geheel. Het gaat over mens-zijn, en het beschouwen van de massage als een reis door het landschap van lichaam, geest en ziel.

Jouw lichaam is een instrument.

Jouw lichaam helpt je om jouw zijn tot uitdrukking te brengen, ervaringen mee op te doen, liefde te ontvangen, en alles bewaart voor jou wat jij nog niet afgerond, doorvoeld of doorleefd hebt.

Therapeutische

  • Werken met gelaagdheid van het lichaam zoals, Fysieke,- en emotionele blokkades, Gevoelens, celgeheugen, mentale patronen en herinneringen.
  • Werken met jouw levensverhaal.
  • Inzicht krijgen door te werken met thema’s die spelen.
  • Werken vanuit een invoelende benadering.
  • Aanwezigheid vanuit een onderzoekende en zijnsgerichte houding

Massage op locatie... Binnen en buiten Deventer

Buiten de Holistische massagetherapie in de massagepraktijk in Deventer, verzorgt Mioka ook bedrijfs stoelmassages op locatie.

Heb je behoefte aan het verminderen van je ziekteverzuim binnen je bedrijf en ben je op zoek naar preventieve maatregelen?

Mioka kan hier een bijdrage in leveren door regelmatig stoelmassages te geven.Ook dan masseer ik vanuit een holistische visie en het uitgangspunt dat gevoel gevoeld wil worden.

Stoelmassages zijn korte massages van 15-30 minuten en specifiek gericht op ontspanning van hoofd, nek, schouder, arm en rug gebieden.

van cliënten

Copyright 2021 Mioka - WordPress templaat en design door Nonstop Media

Mioka is gesloten gedurende de covid-19 lockdown periode. Na 9 februari mogelijk weer open.