Massage als slaapapneu behandeling

massage bij slaapapneu

Een jaar heb ik mij verdiept in slaapapneu en heb ik specifiek cliënten gezocht en behandeld die slaapapneu hebben.

Je hebt misschien wel eens gehoord dat de nacht een afspiegeling is van de dag, of dat je in de nacht verwerkt wat je overdag meemaakt.

Deze verwerking gebeurt tijdens de REM fase van je slaapcyclus. Bij slaapapneu patiënten komt het vaak niet tot een REM fase, omdat de luchtwegen heel vaak tijdens een cyclus geblokkeerd worden (a-pneu). Om ervoor te zorgen dat je niet stikt, zet het lichaam de wekreactie in (arousal).

Bij slaapapneu patiënten krijgt het lichaam veel te weinig rust door niet in de REM fase te komen en door de wekreacties komen er ook veel stresshormonen vrij (cortisol en adrenaline).Bij patiënten die in behandeling zijn in de reguliere zorg zijn er allerlei mogelijkheden om tijdens de slaap de luchtweg vrij te maken/houden, zodat patiënten wel alle cycli van slaap door kunnen maken. Voorbeelden van hulpmiddelen/behandelingen zijn.

  • Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)
  • Continue positieve druk beademing (CPAP)
  • Operatieve mogelijkheden in keel- en neusgebied

(Afhankelijk van de patiënt) zullen deze hulpmiddelen/ingrepen het grootste gedeelte van de klachten verhelpen/verlichten, namelijk dat de hoeveelheid rust in de nacht toeneemt en ook effect heeft op de energie overdag.

Veel achtergrondinformatie en theorie over slaapapneu is te vinden via de  apneu vereniging.

Massagetherapie beoefen ik vanuit het uitgangspunt dat jij diegene bent die jouzelf kan helen. Helen in letterlijke zin: heel maken, heel worden en heel zijn.
Ik beschouw lichamelijke, mentale en emotionele klachten als een hulpmiddel om precies dat aan te kunnen kijken waar jij je niet als heel ervaart.
Je belandt in een vicieuze cirkel wanneer jij je niet bewust wordt van jouw omgang en ervaring van dat wat jij als klacht ervaart.

Uitzonderingen daar gelaten, slaapapneu (OSAS) heeft niet alleen als oorzaak de fysieke aandoening (het verslappen van je ademhalingsweg spieren tijdens je slaap), slaapapneu is ook een symptoom, een fysieke uiting van dat wat jouw lichaam jou wil vertellen. 
Als de symptomen worden verminderd (minder apneus) door ingrepen en hulpmiddelen wil het nog niet zeggen dat de oorzaak daarmee aangesproken is. Waar Mioka’s slaapapneu behandeling op verder gaat, is samen te onderzoeken wat er overdag plaatsvindt.
Er is een reden dat jouw lichaam jou laat zien dat er iets veranderen moet, en zich uit in slaapapneu.

Lichamelijke ongemakken en klachten zijn er niet om je dwars te zitten, ook om je richting te geven.

Ik ben gaan onderzoeken of er een relatie is tussen dag en nacht met behulp van massagetherapie. De focus in de sessies richt zich met name op de ademhaling. Het vergroten van de bewustwording in ademhaling, het herkennen van je ademhalingspatroon in verschillende situaties en het verband leggen met je ademhaling in de nacht.

Ik wilde antwoord krijgen op de vraag:
Kan Holistische massagetherapie een bijdrage leveren aan de klachten die mensen ervaren van slaapapneu?

Hieronder een beknopte samenvatting van het onderzoek en de bijdrage van massage bij slaapapneu op slapen, ademhaling en bewustwording:

Alle cliënten geven aan dat de sessies bij hebben gedragen aan hun bewustwording over de ademhaling in het dagelijks leven en dat ze het soms ook inhouden. Daarnaast hebben sommige cliënten ook direct beter geslapen na de sessies.

Inzicht en bewustwording vanuit de cliënten zelf is waar de kracht ligt in deze sessies en holistische massages in zijn algemeenheid. Inzicht en bewustwording geeft verbreding aan het toekomstbeeld, ruimte voor nieuwe mogelijkheden om nieuwe stappen te kunnen nemen.

Holistische massagetherapie als slaapapneu behandeling is complementair aan bestaande behandelingen en biedt geen ‘quick fix’, maar boort een diepere laag aan van waaruit beweging en ruimte kan ontstaan. Het De klachten die de cliënten ervaren en het bewust worden van de patronen waar ze inzicht in hebben gekregen, dat werkt vanuit een grotere diepte door in het geheel.

Holistische massagetherapie is bij uitstek een vorm waarbij het onbewuste proces (van de nacht en de slaap) verbonden kan worden met het bewuste proces (van de dag). In de sessies heb ik de cliënten bewust kunnen laten worden van hun ademhaling in de dag. Deze bleek in stressvolle situaties hoog te zitten en regelmatig te stokken. Door de sessies hebben ze ervaren wat tijdens de dag de effecten zijn van stressvolle situaties op hun ademhaling. Ze hebben inzicht gekregen dat dit ook in de nacht effect kan hebben.

Door te werken vanuit het geheel, is er een bedding om de klachten die cliënten ervaren niet alleen als enkel deel (klacht) te behandelen, maar een volledig beeld te kunnen vormen van:

Hoe zij hun klachten ervaren, waar het vandaan komt, waar hun behoefte ligt, en hoe zij hiermee om kunnen en willen gaan. Holistische massagetherapie geeft ze dit volledige beeld en daarmee mogelijkheden om onbewuste processen als slaap te veranderen.

Geen harde conclusie, echter als je vanuit het perspectief gaat kijken dat (chronische) klachten een manifestering zijn van vastzittende overtuigingen en conditioneringen, dan is helder geworden in dit onderzoek;
Dat slaapapneu niet perse een oorspronkelijke ‘aandoening’ is, ook een symptoom van hoe de cliënten omgaan met lastige situaties in het leven en dit zich uit in fysieke-, emotionele-, mentale-, en/of geestelijke (spirituele) klachten en blokkades.

Beantwoord deze vragen eens voor jouzelf:

Massage als slaapapneu behandeling

Conclusie:
Er is verband tussen jouw apneu en hoe jij in het leven staat.

Ademhaling = leven. Het leven niet meer laten stromen, of controleerbaar en behapbaar maken is wat er gebeurt bij een stokkende ademhaling. De nacht laat het zien (apneu) en de dag is er zodat jij je bewust kan worden waarom het niet stroomt.
Wij gaan onderzoeken waar in jouw leven het niet meer stroomt, waarom het niet meer stroomt, en hoe wij het weer kunnen laten stromen, zodat jij verlichting kunt brengen in de klachten die jij ervaart van slaapapneu.

Heb jij vragen of massagetherapie wat voor jou kan zijn?

Deel dit artikel op:

Nieuwsbrief